باران سازه

در حال بارگذاری
حدود قیمت
حداقل حداکثر متراژ
اتاق ها
ابتدا مکان را انتخاب کنید
انواع دفتر
امکانات
دریافت نتایج فیلتر

اجاره
10
خدماتی
1878
متر مربع
8
تعداد اتاق
1387

2,400 تومان/ماهانه
2,000 تومان/ماهانه

چیزی یافت نشد